Samarbete

 

Enligt Robert Anton Wilson är mänskligheten uppdelad i ”neofober” och ”neofiler”. Den överväldigande majoriteten av människor är neofoba, med endast en liten neofil undergrupp som söker förändring. Dessa människor, som söker och åstadkommer förändring, blir allt viktigare för företags och organisationers framgång.

 

Din fördel är vårt mål:

 

Avinway Consultants som sparringpartner, konsult, coach

Använd oss som sparringpartner för kort, intensiv strategi- och idéutveckling, som konsult i en strukturerad process eller som coach för teams eller nyckelpersoner i organisationen.
Vi tillför vår expertis och erfarenhet från många liknande projekt till din organisation, både tillprojektets innehåll och metoder och rutiner som används. Utöver vår expertkunskap är den strikt neutrala bedömningen av lösningarnas fördelar och nackdelar, utan egenintresse, väsentlig i rollen för att förbättra dittföretag.

 

Avinway Consultants som program- och projektledare

"Projekt misslyckas inte på grund av problem, utan på grund av människor"

Många organisationer har redan gjort denna erfarenhet när det kommer till ledning av extraordinära projekt – oavsett om dessa projekt är särskilt stora, särskilt innovativa eller strategiskt kritiska. Det underliggande problemet är att även om det mestadels finns mycket specialistkunskap i en typisk linjeorganisation, så saknas det både kunskap och erfarenhet för ledning av sådana ”speciella” projekt. Och speciellt inom projektledning kan projektledarens erfarenhet och personlighet inte ersättas med ett certifikat.

Avinways program- och projektledning fokuserar på de kritiska framgångsfaktorerna:

 • Uppfylla mål
  Sätta projektmål ur affärssynvinkel, definiera och implementera tydliga och bindande krav, och särskilt när det gäller innovativa projekt, sträva efter affärsmässigt vettiga mål i stället av vad som är tekniskt genomförbart.

   

 • Innovation och change management
  Implementera förändringar effektivt, skapa acceptans bland människorna i organisationen så att de aktivt deltar i implementeringen, övervinner oundvikligt motstånd och leder konflikter till en lösning, väljer de optimala lösningarna ur den externa, neutrala synvinkeln.

   

 • Tid och pengar
  Lämplig planering och controlling håller budget och tidsplan inom den planerade gränsen.

   

 • Projektteam
  Commitment och insats av medarbetarna i projektteamen, tydlig och heltäckande kommunikation i och mellan alla hierarkiska nivåerna.

   

 • Projektmetoder
  Requirements engineering, projektplanering, rapportering och controlling, change management, configuration management, avtalshantering, kvalitetssäkring.

För alla dessa framgångsfaktorer förfogar Avinways konsulter över många års erfarenhet och våra beprövade verktyg och mallar.

 

Avinway Consultants som interimschef / interim manager

Att tillsätta en chefstjänst med en interimschef är inte bara nödvändigt vid oväntad frånvaro. I tider av stora förändringar krävs ofta andra kvalifikationer för förändringsprocessen än för senare "daglig verksamhet".
Att snabbt åstadkomma grundläggande förändringar, ta med sig människor och inspirera dem, och bryta ny mark i affärer innebär alltid att ta risker, prova på nya saker och acceptera misstag. Motstånd mot förändring måste ibland också övervinnas i konflikt.
Alla dessa faktorer gör insatsen av interimschefer användbart i tider av stora förändringar.


Avinways konsulter har mångårig erfarenhet inom linjeledning, ledning av förändringsprocesser och personalledning. Använd denna potential inte bara för att kompensera för tillfälliga resursbrister utan också för att göra grundläggande förändringsprocesser mer effektiva och verksamma.

Kontakt

Avinway Consultants
Sebastian Asendorf

Gamla Nissastigen 37
31441 Torup
Sverige

E-mail: info@avinway.eu

Telefon: +46 76 580 9987

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.