Vår expertis

 

Naturligtvis kan du förutsätta kunskap och erfarenhet inom projektledning, företagsekonomi, controlling och alla relevanta IT-kunskaper hos konsulterna på Avinway Consultants.

 

Dessutom har vi följande specialkompetens:

 • Ledning av stora och kritiska IT-projekt och programmer
  För att förverkliga kritiska projekt krävs en kombination av många kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Oavsett om det är ett kritiskt projekt för implementering av programvara, krishantering, omorganisation av företagsorganisationen eller hantering av en flytt av ett datacenter – våra konsulter har många års erfarenhet av sådana projekt och hjälper dig att nå dina mål.

   

 • IT-strategi och -governance
  Baserad på företagsstrategin och affärskraven arbetar vi fram framtidsinriktning för din IT och definierar den omfattande vägen dit med kontrollerbara steg. Detta inkluderar en tydlig målsättning för IT, en motsvarande applikations- och teknikstrategi med definierade standarder, samt rätt IT-organisation och dess förankring i hela företaget. Utifrån detta skapas en erkänd IT-organisation som levererar långsiktiga, framgångsrika och ekonomiskt optimala IT-tjänster.

   

 • Applikationsstrategi, speciell ERP-strategi
  ERP-system är underlag i IT-stödet för nästan alla företagets kärnverksamhet. Det gäller att välja rätt system, etablera ekonomiska och säkra driften, samt i rätt tid anpassa de system som används till förändrade affärskrav under sin livstid. Slutligen krävs att bestämma rätt efterföljande system i slutet av livscykeln. Vår konsulter har många års erfarenhet av att använda ERP inom olika branscher, från finansindustrin till industriföretag och energiförsörjning. Med den bakgrund hjälper vi dig att hitta rätt system, att implementera det optimalt och att utnyttja alla fördelar på lång sikt.

   

 • Operational excellence
  ”Survival of the fittest” – bara de bästa kommer att överleva. För detta behöver du en agil organisation anpassad efter affärs- och affärsprocessernas behov. Bara så kan du agera kostnadseffektivt och framgångsrik på marknaden. Och det inkluderar affärsteknologier som säkerställer transparens, automatisering och flexibilitet. Optimering av affärsprocesser, optimering av organisationsstrukturer och skräddarsydd omorientering av motsvarande business tools såsom ERP-system, business intelligence-system osv. är kärnkompetenser för Avinways konsulter.

   

 • Sourcing, IT-sourcing
  Att bestämma den lämpliga balansen av make-or-buy i IT operations har alltid varit en central fråga om IT-organisationens design. Sådana beslut är vanligtvis ganska lätt att fatta för produkter, eftersom dessa vanligtvis är exakt definierade, väldokumenterade och ofta relativt konstanta över tiden. För IT- processer och funktioner är kriterierna mer komplexa, bredden och djupet av service som ska tillhandahållas kräver ofta en flexibel organisation. Som oberoende konsulter med djup kunskap om marknad och processer hjälper vi dig att identifiera de tjänster som kan köpas externt med relevanta fördelar.
  Vi för dig genom hela sourcingprocessen, från det grundläggande beslutet till upphandling och kontraktförhandling och vidare till transitionen. Därmed kan du upprätthålla en god och långsiktig relation med din tjänsteleverantör och dra maximal nytta ur samarbetet.
  Du kan även använda dig av Avinways erfarenheter i fall att insourcing eller backsourcing bör eller måste ske på grund av ändrade ramvillkor.

Kontakt

Avinway Consultants
Sebastian Asendorf

Gamla Nissastigen 37
31441 Torup
Sverige

E-mail: info@avinway.eu

Telefon: +46 76 580 9987

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.